Projekt "Innowacyjne technologie zabezpieczeń przed wybuchem,
w tym obiektów szczególnie chronionych" akronim INTEX
Nr projektu: DOBR-BIO4/052/13073/2013
Kierownictwo ProjektuKonsorcja
Konsorcja
Konsorcja
Konsorcja