Projekt "Innowacyjne technologie zabezpieczeń przed wybuchem,
w tym obiektów szczególnie chronionych" akronim INTEX
Nr projektu: DOBR-BIO4/052/13073/2013
Komitet Sterujący


  Przewodniczący:
  • dr hab. inż. Jarosław Prońko
  Członkowie:
  • dr inż. Marek Woliński – Szkoła Główna Służby Pożarniczej
  • prof. dr hab. inż. Andrzej Teodorczyk – Politechnika Warszawska
  • mgr inż. Andrzej Kołaczkowski – ANKO TRADING
  • mgr inż. Piotr Lesiak - Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej


Konsorcja
Konsorcja
Konsorcja
Konsorcja