Szanowni Państwo

W celu pobrania oprogramowania prosimy o przesłanie na adres bw@cnbop.pl poniższych danych:

imię:

nazwisko:

nazwa firmy:

adres firmy:

email:

Po przesłaniu ww. danych, przekażemy bez zbędnej zwłoki, na wskazany adres email "login i hasło oraz link" służące do pobrania oprogramowania.

W przypadku brak przekazania ww. informacji w ciągu 2 dni roboczych lub innych problemów z oprogramowaniem prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 22 769 32 29.

 

Przesyłając do nas dane osobowe wyrażona zostaje zgoda na:

- przetwarzanie danych osobowych w celach skorzystania z usługi dotyczącej pobrania oprogramowania.

- otrzymanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail danych umożliwiających pobranie oprogramowania.

 

 

—-
1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Józefowie, ul. Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów,
2. W sprawach związanych z Pana/i danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, adres e-mail iod@cnbop.pl. tel. 22-769-33 63.
3. Dane będą przetwarzane w celu pobrania oprogramowania ze strony intexonline.pl  na podstawie wyrażonej zgody; art. 6 ust. 1 lit. a RODO (***).
4. Odbiorcą Pani/a danych osobowych mogą być dostawcy usług technicznych i organizacyjnych, którzy umożliwiają udzielanie tych usług oraz dostawcy usług prawnych i doradczych.
5. Dane będą przechowywane przez 30 dni.
6. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
7. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
8. Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych uniemożliwi pobranie oprogramowania.
(***) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

Konsorcja
Konsorcja
Konsorcja
Konsorcja