Projekt rozwojowy w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa finansowany
ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju - umowa nr DOBR-BIO4/052/13073/2013Etap I

ZAGADNIENIA OGÓLNEZadanie I.1. „Opracowanie wstępnych założeń pasywnego i aktywnego systemu tłumienia wybuchów”
 • Czujniki ciśnienia dynamicznego
 • Aktywne tłumiki wybuchu
 • Centrala sterująca
 • Pasywne tłumiki wybuchu

Zadanie I.2. „Opracowanie założeń do stanowisk badawczych oraz metod badania aktywnych systemów tłumienia wybuchu”
 • Stanowisko badawcze w skali laboratoryjnej w postaci sferycznego zbiornika o pojemności 20 litrów
 • Stanowisko badawcze w skali laboratoryjnej w postaci sferycznego zbiornika o objętości 1 m3
 • Stanowisko badawcze aktywnego systemu tłumienia w przestrzeni hemisferycznej o objętości ok. 150 m3
 • Stanowisko badawcze aktywnego systemu tłumienia w przestrzeni instalacji przemysłowej o objętości 5 m3:

Zadanie I.3. „Opracowanie założeń do stanowisk badawczych oraz metod badania pasywnych systemów tłumienia wybuchu”
 • Stanowisko badawcze w postaci rury detonacyjnej w skali laboratoryjnej
 • Układ Schlieren na stanowisku rury detonacyjnej
 • Radar mikrofalowy
 • Stanowisko badawcze w postaci rury detonacyjnej w skali rzeczywistej

Zadanie I.4. „Opracowanie modeli numerycznych CFD spalania deflagracyjnego i detonacyjnego w mieszaninach palnych”
 • Wstępne obliczenia przy użyciu kodu ddtFoam:
 • Platforma programowa, interfejs graficzny i generator siatek
 • OpenFOAM i ddtFoam
 • Założenia do interfejsu graficznego
 
Konsorcja
Konsorcja
Konsorcja
Konsorcja